340 tys. dofinansowania z PARP

Jeszcze 3 nabory w tym roku w projekcie Bony na innowacje realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To ostatnia szansa na pozyskanie 340 tys. zł wsparcia na realizację projektów zmierzających do wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynek krajowy i zagraniczny.

Przedsiębiorcy (MŚP) zainteresowani aplikowaniem o te środki muszą pamiętać, by:

  • koncepcja rozwojowa była dokładnie przemyślana, przede wszystkim musimy dokładnie wiedzieć, jaki cel chcemy osiągnąć
  • musimy pamiętać o przeprowadzeniu stosownego postępowania zmierzającego do wyłonienia odpowiedniego Wykonawcy, a więc jednostki naukowo-badawczej, która nam daną usługę zrealizuje
  • musimy pamiętać o przygotowaniu niezbędnych dokumentów finansowych
  • należy sprawdzić, czy nasza firma nie zbliża się do limitu uzyskanej pomocy de minimis. Przypomnijmy, że górną granicą jest kwota 200 tys. euro.