Masz pomysł na rozwój firmy? Znajdziemy dofinansowanie

Jeszcze w tym roku jest szansa na pozyskanie do 85% dofinansowania dla opracowania nowego produktu lub usługi, która pozwoli Państwa firmie znacznie podnieść poziom konkurencyjności. Trzeba jednak wiedzieć, co i jakimi instrumentami należy osiągnąć.

Start w konkursie po środki z UE wymaga od przedsiębiorcy zaangażowania przede wszystkim po stronie dokładnego określenia swoich potrzeb. To kluczowa sprawa. Wiedząc, czego nam potrzeba, jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedni instrument.

Dlaczego należy stawiać na innowację i czy należy jej się bać? Co do zasady każde działanie związane z dofinansowaniem wymaga od firm dziś przedstawienia koncepcji nowatorskiej, takiej której nie ma jeszcze na rynku a jeśli jest, to należy przedstawić sposób i opisać mechanizm jej usprawnienia. Mówiąc wprost – należy wprowadzić na rynek rozwiązanie, którego nie ma. Czy to pod względem funkcjonalności czy to pod względem kosztów wytworzenia danego produktu lub usługi.

Przykład: jeśli wymyślą Państwo sposób na znacznie tańsze wytworzenie elektrycznego auta i który będzie można wykorzystać w produkcji seryjnej (masowej), to właśnie posiadacie innowacyjne rozwiązanie. Ale rozwiązanie to będzie jeszcze musiało znaleźć uznanie wśród ekspertów oceniających Wasz pomysł.

Trzeba bowiem pamiętać, że należy przedstawić rozwiązanie zdolne do wykorzystania w realnych warunkach, które będzie można skomercjalizować, na którym będzie można zarabiać, a którego wytworzenie (z wcześniejszymi badaniami) nie będzie nieracjonalnie wysokie.

W kraju posiadamy szereg jednostek naukowo-badawczych chętnych zająć się Państwa inicjatywami. Ale – powtórzmy się – trzeba dokładnie wiedzieć, jakie problemy nękają firmę, jakie usprawnienia wyeliminowałyby takie zjawiska i czy rozwiązanie jest w ogóle możliwe do wykonania i zastosowania.