Kolejny nabór w Bonach na innowacje PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała dziś o wydłużeniu naboru w Konkursie Bony na innowacje. Nowy termin składania wniosków: do 30 grudnia 2020 r.

W Konkursie można się ubiegać o dofinansowanie do zakupu od jednostki naukowo-badawczej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Poziom dofinansowania: do 85%. Maksymalna kwota wsparcia: 340 tys. zł, maksymalna wartość projektu: 400 tys. zł. Wkład własny na poziomie 15%.