Pożyczki rozwojowe

W dobie zwiększonych obostrzeń stosowanych przez banki komercyjne, pożyczki rozwojowe ze środków UE mogą być dobrym narzędziem do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Przeznaczenie

Środki z pożyczek rozwojowych mogą być przeznaczone m.in. na zakup nowych urządzeń, wprowadzenie nowych technologii, zakup nowych usług czy też na pokrycie wydatków obrotowych. Są również pożyczki dedykowane konkretnym działaniom jak np. instalacje fotowoltaiczne czy termomodernizacja. Wszystko zależy od operatora, programu i regionu w jakim dany operator działa. Pożyczki z BGK są bowiem dystrybuowane przez konkretne podmioty.

Oprocentowanie

Tu również zróżnicowane jest uzależnione od miejsca, celu czy też okresu, jaki dany podmiot ubiegający się o pożyczkę funkcjonuje na rynku. Na terenie RP mamy do czynienia z pożyczkami oprocentowanymi na poziomie 0,00%, 0,2% czy też nieco wyżej do 2,87%. Niemniej, to zawsze poziomy znacznie atrakcyjniejsze od tych spotykanych w bankach komercyjnych.

Wielkim atutem większości pożyczek jest brak dodatkowych opłat bankowych czy prowizji związanej z jej udzieleniem. Oznacza to, że w przypadku samodzielnego składania wniosku przez podmiot i uzyskania pożyczki, podmiot będzie spłacał tylko raty kapitałowe powiększone o poziom oprocentowania. W przypadku korzystania z pomocy firm zewnętrznych przy formułowaniu wniosku aplikacyjnego, należy liczyć się z dodatkową opłatą.

Zalety

Wśród zalet należy wymienić na pierwszym miejscu niskie oprocentowanie, na kolejnym możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych np. od 6 miesięcy do 1 roku. Z tego tytułu podmiot nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Dodatkowo wśród zalet znajduje się również w miarę krótki termin rozpatrzenia wniosku.

Zabezpieczenia

W tym obszarze trzeba się liczyć z wymogiem mocnego zabezpieczenia dla wnioskowanej pożyczki. Forma zabezpieczenia często jest uzależniona od wysokości pożyczki. Poza tym brane są pod uwagę dane finansowe, historia podmiotu, zadłużenie. Firmy – co istotne – nie mogą mieć zaległości w instytucjach publicznych z tytułu nieopłaconych podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne.

Najczęściej stosowane formy zabezpieczenia:

  • poręczenie osób fizycznych / prawnych,
  • weksel in blanco (obligatoryjnie),
  • hipoteka,

W razie zainteresowania, służymy pomocą