Wprowadzenie innowacji, zakup maszyn, budowa linii produkcyjnych

Do 17 lutego 2021 r. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez PARP pn. Badania na rynek. Można pozyskać wsparcie np. na urządzenia, maszyny, nowe technologie, nieruchomości (ograniczony zakres).

W tym konkursie premiowane jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań będących np. wynikiem prac badawczych, prawem niematerialnym, wynalazkiem.

Wśród kosztów kwalifikowanych konkurs dopuszcza te instrumenty, które są niezbędne dla wdrożenia określonego prawa / wynalazku na rynek. Mowa m.in. o:

  • wydatkach inwestycyjnych m.in. na: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów; zakup nieruchomości; roboty budowlane; budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze,

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji. Pomoc przyznawana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej, co oznacza, że np. mikroprzedsiębiorstwo ze wschodniej Polski może liczyć na dofinansowanie w wysokości 70%.

Minimalna wartość projektu, to 1 mln zł.

Nadmienić należy, że projekt dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

#dofinansowanie #projekt #wsparcie #MŚP