Blisko po 100 tyś zł na innowacyjne projekty w Lubuskiem

Niebawem zostanie ogłoszony konkurs na działania badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnych produktów / usług przez przedsiębiorców z województwa lubuskiego.

Pod koniec ubiegłego roku nabór w konkursie z dofinansowaniem na poziomie blisko 100 tyś zł prowadziła Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Teraz przyszła kolej na Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.

W ten sposób dwie największe organizacje pracodawców zrealizują jedne z nielicznych w regionie konkursy na wsparcie innowacyjnych rozwiązań przez #MŚP.

W projekcie kwota blisko 100 tyś zł przeznaczana jest na opracowanie przez określoną jednostkę B+R nowego produktu lub usługi o innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Poziom dofinansowania: 85%. Wkład własny: 15%. Podatek VAT – zawsze niekwalifikowany.

Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy.