Oferta

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

 • projekty badawczo-rozwojowe
 • projekty inwestycyjne
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych (zwrotnych i bezzwrotnych) na działania rozwojowe
 • monitoring procesów

WSPARCIE BIZNESOWE

 • kojarzenie partnerów (Polska, zagranica)
 • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (IOB)

OBSZAR DZIAŁANIA

 • województwo śląskie
 • województwo dolnośląskie
 • województwo lubuskie
 • województwo wielkopolskie
 • województwo łódzkie
 • województwo małopolskie