ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

  • projekty badawczo-rozwojowe
  • projekty inwestycyjne
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych (zwrotnych i bezzwrotnych) na działania rozwojowe
  • monitoring procesów

WSPARCIE BIZNESOWE

  • kojarzenie partnerów (Polska, zagranica)
  • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (IOB)