Pracujemy! Ale uwaga!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że jesteśmy „online” 😉 Oznacza to, że praca nad Państwa projektami i analizami jest realizowana bez zbędnych przeszkód. Wprowadzamy jednak pewne zmiany w zakresie obiegu dokumentów: większość niezbędnych formularzy jesteśmy w stanie wypełnić online z przekazywaniem dokumentacji w wersji papierowej możemy się wstrzymać w obiegu...
Read More

Promocja zagraniczna ze wsparciem #GoToBrand

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosku do konkursu realizowanego przez PARP na uzyskanie dotacji dla promocji zagranicznej. W działaniu „Go to Brand” mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na pozyskanie do 85% dofinansowania (dla całkowitych kosztów kwalifikowanych). Co trzeba wiedzieć na starcie? Gdzie chcemy się pokazać, jakie mamy...
Read More

Masz pomysł na rozwój firmy? Znajdziemy dofinansowanie

Jeszcze w tym roku jest szansa na pozyskanie do 85% dofinansowania dla opracowania nowego produktu lub usługi, która pozwoli Państwa firmie znacznie podnieść poziom konkurencyjności. Trzeba jednak wiedzieć, co i jakimi instrumentami należy osiągnąć. Start w konkursie po środki z UE wymaga od przedsiębiorcy zaangażowania przede wszystkim po stronie...
Read More

Pożyczka na termomodernizację w firmach

Szansa na przeprowadzenie termomodernizacji w Firmie z korzystnym finansowaniem na poziomie 0,5%. Przedsiębiorcy (#MŚP) z Dolnego Śląska mają do dyspozycji ciekawy instrument finansowy, który pozwoli przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne w ich zakładzie. To szansa na wymianę źródła ciepła, docieplenie, instalację paneli fotowoltaicznych a co za tym idzie, poczynienie oszczędności...
Read More

Fundusze Norweskie dla firm

Do końca marca tego roku przedsiębiorcy (#MŚP) mają czas na złożenie wniosków w konkursach z puli Funduszy Norweskich. Środki można przeznaczyć np. na odnawialne źródła energii, termomodernizację, nowe produktu / usługi, inwestycje. Ogólna pula przeznaczona wszystkie działania (4 „koszyki”) wynosi 93,7 mln euro. Dużo i mało biorąc pod uwagę,...
Read More

340 tys. dofinansowania z PARP

Jeszcze 3 nabory w tym roku w projekcie Bony na innowacje realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To ostatnia szansa na pozyskanie 340 tys. zł wsparcia na realizację projektów zmierzających do wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynek krajowy i zagraniczny. Przedsiębiorcy (MŚP) zainteresowani aplikowaniem o te środki muszą...
Read More

Pożyczki rozwojowe

Szukasz rozwiązania? Pożyczki rozwojowe, jakie są obecnie oferowane przez BGK lub poszczególnych operatorów środków unijnych na terenie kraju stanowią idealne rozwiązanie dla szybkiego pozyskania środków na rozwój Państwa Firm. To pieniądze oferowane na bardzo korzystnym procencie, np. od 0,9%, pozbawione dodatkowych opłat i prowizji. Nie ma tu więc żadnych...
Read More

Harmonogram konkursów 2020

Urząd Marszałkowski opublikował listę konkursów, jakie zamierza ogłosić w 2020 r. Z projektów dedykowanych przedsiębiorcom można wymienić: Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości / Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe / to element realizowany przez BGK i pośredników finansowych Link do informacji...
Read More

Fundusze Norweskie dla MŚP

PARP z nowymi konkursami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi wkrótce nabór do konkursów z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich. Min. wartość dofinansowania: 200.000,00 EUR Poziom dofinansowania: do 70% Nabór: do marca 2020 r. Szczegóły? info@intermediaprojekt.pl...
Read More

PARP: Ostatni nabór

28 listopada ostatni w tym roku nabór w konkursie Bony na innowacje – Etap I usługowy realizowany przez PARP. Czasu na złożenie wniosków zostało niewiele. O czym należy pamiętać podejmując się trudu aplikowania o środki z programu? sprawdźmy czy nasz podmiot ma wystarczający limit pomocy de minimis ustalmy, czy...
Read More