Kredyt na innowacje technologiczne od BGK bardziej dostępny

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził zmiany w zakresie funkcjonowania kredytu na innowacje technologiczne. Zmiany to: 1. zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej powyżej 6 mln zł. Dotychczas nie można było uzyskać więcej; 2. istnieje możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa; 3. katalog wydatków kwalifikowanych został rozszerzony. Poziom dofinansowania: do 70% (uzależniony...
Read More

Więcej czasu w konkursie PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zmiany w harmonogramie naboru wniosków w konkursie „Bony na innowacje”. Przedsiębiorcy mają czas do 30 września 2020 r. To duży ukłon w stronę podmiotów sektora MŚP. Początkowo harmonogram zakładał ostatni nabór do 28 maja tego roku. Jednak w związku z sytuacją związaną z pandemią...
Read More

Pracujemy! Ale uwaga!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że jesteśmy „online” 😉 Oznacza to, że praca nad Państwa projektami i analizami jest realizowana bez zbędnych przeszkód. Wprowadzamy jednak pewne zmiany w zakresie obiegu dokumentów: większość niezbędnych formularzy jesteśmy w stanie wypełnić online z przekazywaniem dokumentacji w wersji papierowej możemy się wstrzymać w obiegu...
Read More

Promocja zagraniczna ze wsparciem #GoToBrand

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosku do konkursu realizowanego przez PARP na uzyskanie dotacji dla promocji zagranicznej. W działaniu „Go to Brand” mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na pozyskanie do 85% dofinansowania (dla całkowitych kosztów kwalifikowanych). Co trzeba wiedzieć na starcie? Gdzie chcemy się pokazać, jakie mamy...
Read More

Masz pomysł na rozwój firmy? Znajdziemy dofinansowanie

Jeszcze w tym roku jest szansa na pozyskanie do 85% dofinansowania dla opracowania nowego produktu lub usługi, która pozwoli Państwa firmie znacznie podnieść poziom konkurencyjności. Trzeba jednak wiedzieć, co i jakimi instrumentami należy osiągnąć. Start w konkursie po środki z UE wymaga od przedsiębiorcy zaangażowania przede wszystkim po stronie...
Read More

Pożyczka na termomodernizację w firmach

Szansa na przeprowadzenie termomodernizacji w Firmie z korzystnym finansowaniem na poziomie 0,5%. Przedsiębiorcy (#MŚP) z Dolnego Śląska mają do dyspozycji ciekawy instrument finansowy, który pozwoli przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne w ich zakładzie. To szansa na wymianę źródła ciepła, docieplenie, instalację paneli fotowoltaicznych a co za tym idzie, poczynienie oszczędności...
Read More

Fundusze Norweskie dla firm

Do końca marca tego roku przedsiębiorcy (#MŚP) mają czas na złożenie wniosków w konkursach z puli Funduszy Norweskich. Środki można przeznaczyć np. na odnawialne źródła energii, termomodernizację, nowe produktu / usługi, inwestycje. Ogólna pula przeznaczona wszystkie działania (4 „koszyki”) wynosi 93,7 mln euro. Dużo i mało biorąc pod uwagę,...
Read More

340 tys. dofinansowania z PARP

Jeszcze 3 nabory w tym roku w projekcie Bony na innowacje realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To ostatnia szansa na pozyskanie 340 tys. zł wsparcia na realizację projektów zmierzających do wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynek krajowy i zagraniczny. Przedsiębiorcy (MŚP) zainteresowani aplikowaniem o te środki muszą...
Read More

Pożyczki rozwojowe

Szukasz rozwiązania? Pożyczki rozwojowe, jakie są obecnie oferowane przez BGK lub poszczególnych operatorów środków unijnych na terenie kraju stanowią idealne rozwiązanie dla szybkiego pozyskania środków na rozwój Państwa Firm. To pieniądze oferowane na bardzo korzystnym procencie, np. od 0,9%, pozbawione dodatkowych opłat i prowizji. Nie ma tu więc żadnych...
Read More

Harmonogram konkursów 2020

Urząd Marszałkowski opublikował listę konkursów, jakie zamierza ogłosić w 2020 r. Z projektów dedykowanych przedsiębiorcom można wymienić: Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości / Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe / to element realizowany przez BGK i pośredników finansowych Link do informacji...
Read More