1 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabory wniosków w konkursie na dofinansowanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do ubiegania się o środki dużych projektów europejskich. Maksymalnie można otrzymać 280 060,00 zł. Jak informuje PARP, „celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z...