100 tys. zł na innowacje

Niebawem rozpocznie się nabór wniosków w II edycji „Bonu na innowacje”, konkursie realizowanym ze środków RPO Lubuskie 2020 przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 • max. dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych w projekcie
 • wkład własny: 15%
 • uprawnione podmioty: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
 • wykonawca usługi: jednostka naukowo-badawcza
 • czas realizacji usługi: 4 miesiące
 • możliwość etapowania: tak
 • możliwość rozliczania etapów: tak
 • forma wsparcia: pomoc de minimis

WYMAGANIA

 • Wykonawca Usługi wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • wniosek w formie papierowej (opis projektu, ustalenie wskaźników usługi, opis innowacyjności, itd.)
 • informacja o sytuacji finansowej podmiotu
 • informacja o pozyskanej dotąd pomocy publicznej / de minimis