PARP: nawet 340 tys. zł wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór w III rundzie projektu „Bony na innowacje”. Obecny nabór trwa do 22 września 2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

- czas realizacji usługi: 18 miesięcy
- max. dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych
- max. dofinansowanie w PLN: 340.000,00 zł
- wkład własny: 15%
- termin naboru: do 22.09.2019 (III runda)
- uprawnione podmioty: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
- wykonawca usługi: jednostka naukowo-badawcza
- na co można otrzymać wsparcie: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego
- całkowita wartość projektu: 400.000,00 zł