Pożyczki rozwojowe

Szukasz rozwiązania?

Pożyczki rozwojowe, jakie są obecnie oferowane przez BGK lub poszczególnych operatorów środków unijnych na terenie kraju stanowią idealne rozwiązanie dla szybkiego pozyskania środków na rozwój Państwa Firm.

To pieniądze oferowane na bardzo korzystnym procencie, np. od 0,9%, pozbawione dodatkowych opłat i prowizji. Nie ma tu więc żadnych dodatkowych kosztów. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od tego, jakim jesteśmy podmiotem, czy i w jakim stopniu korzystaliśmy dotąd ze wsparcia unijnego, jakie działanie chcemy zrealizować.

Pamiętajmy, że w wielu przypadkach premiowane są projekty innowacyjne, co oznacza najczęściej wprowadzenie na rynek nowej usługi, produktu, nowego rozwiązania dotąd niespotykanego bądź znacząco ulepszonego. Ale pożyczki rozwojowe są również dostępne na bieżącą działalność podmiotu, która koncentruje się na wzmocnieniu jego pozycji rynkowej.

Wszystko więc zależy od konkretnego projektu, oferty operatora, naszych uwarunkowań. Atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek szukamy albo na szczeblu centralnym albo regionalnym.