Fundusze Norweskie dla firm

Do końca marca tego roku przedsiębiorcy (#MŚP) mają czas na złożenie wniosków w konkursach z puli Funduszy Norweskich. Środki można przeznaczyć np. na odnawialne źródła energii, termomodernizację, nowe produktu / usługi, inwestycje.

Ogólna pula przeznaczona wszystkie działania (4 „koszyki”) wynosi 93,7 mln euro. Dużo i mało biorąc pod uwagę, że w niektórych „koszykach” maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 1 mln euro.

Na co należy zwrócić uwagę (co do zasady) przy opracowywaniu własnego pomysłu pod kątem aplikowania o środki z Funduszy Norweskich?

  • należy bardzo dobrze zdefiniować potrzeby
  • należy wprowadzić rozwiązanie nowe, innowacyjne, znacząco poprawiające funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  • rozwiązanie ma przynieść wymierne korzyści, np. wzrost produkcji, sprzedaży, itd.
  • inwestycje muszą się przyczyniać do poprawy warunków środowiska naturalnego (np. zmniejszenie ilości emisji CO2)
  • rozwiązanie musi być opłacalne

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w czterech grupach:

  1. Innowacje w zakresie zielonych technologii
  2. Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych
  3. Technologie poprawiające jakość życia
  4. Technologie dla kobiet

ZIELONE TECHNOLOGIE

Uprawnionymi podmiotami są przedsiębiorcy, którzy zamknęli choć jeden rok obrotowy, którzy uzyskali w co najmniej jednym roku obrotowym 140 tys. EURO przychodu ze sprzedaży

TECHNOLOGIE POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA

Uprawnionymi podmiotami są przedsiębiorcy, którzy zamknęli co najmniej jeden rok obrotowy, którzy osiągnęli przychód ze sprzedaży na poziomie co najmniej 20 tys. EURO. (przynajmniej w jednym roku obrotowym)

WODY MORSKIE / ŚRÓDLĄDOWE

Uprawnionymi podmiotami są przedsiębiorcy, którzy zamknęli co najmniej jeden rok obrotowy, którzy uzyskali przynajmniej w jednym roku obrotowym 20 tys. EURO.

PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY

Uprawnionymi podmiotami są przedsiębiorstwa, w których właścicielem lub członkiem zarządu są kobiety.

W każdym z powyższych przypadków obowiązuje konieczność posiadania siedziby na terenie RP.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami: info@intermediaprojekt.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Fundusze Norweskie” lub +48 695 904 060.