Pożyczka na termomodernizację w firmach

Szansa na przeprowadzenie termomodernizacji w Firmie z korzystnym finansowaniem na poziomie 0,5%.

Przedsiębiorcy (#MŚP) z Dolnego Śląska mają do dyspozycji ciekawy instrument finansowy, który pozwoli przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne w ich zakładzie.

To szansa na wymianę źródła ciepła, docieplenie, instalację paneli fotowoltaicznych a co za tym idzie, poczynienie oszczędności na wydatkach za prąd i ciepło. To również szansa na wymianę bądź instalację systemów wentylacji i klimatyzacji.

Ważnym wskaźnikiem jest wskaźnik ekologiczny, a więc należy wykazać w jakim stopniu przedsiębiorca doprowadzi do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

  • minimalna wartość pożyczki: 300 tys. zł
  • maksymalna wartość pożyczki: 3 mln zł
  • oprocentowanie: 0,5
  • okres spłaty: do 15 lat

Uwaga! O pożyczkę można się starać na podstawie audytu energetycznego, który określa poziom poczynionych ulepszeń i wskazuje dokładnie, jakie działania należy podjąć, by osiągnąć cel inwestycji.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami: info@intermediaprojekt.pl lub +48 695 904 060