Jeszcze w tym roku jest szansa na pozyskanie do 85% dofinansowania dla opracowania nowego produktu lub usługi, która pozwoli Państwa firmie znacznie podnieść poziom konkurencyjności. Trzeba jednak wiedzieć, co i jakimi instrumentami należy osiągnąć. Start w konkursie po środki z UE wymaga od przedsiębiorcy zaangażowania przede wszystkim po stronie...