Więcej czasu w konkursie PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zmiany w harmonogramie naboru wniosków w konkursie „Bony na innowacje”. Przedsiębiorcy mają czas do 30 września 2020 r.

To duży ukłon w stronę podmiotów sektora MŚP. Początkowo harmonogram zakładał ostatni nabór do 28 maja tego roku. Jednak w związku z sytuacją związaną z pandemią i skutkami gospodarczymi, zapadła decyzja by zwiększyć szanse na pozyskanie środków z UE przez przedsiębiorców.

Przypomnijmy, że przedmiotem konkursu są prace badawczo-rozwojowe zmierzające do wprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji procesowej lub produktowej. Oznacza to więc wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, które pozwoli zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku polskim i zagranicznym.

Wysokość dofinansowania dla usługi: 85%

Maksymalne dofinansowanie w PLN: 340.000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 400.000,00 PLN

Wkład własny: 15%

Uprawnionym usługodawcą w projekcie jest jednostka naukowo-badawcza posiadająca stosowne umocowanie do realizacji zadań zgodnie z Regulaminem Konkursu.