Porozumienie na szczycie UE

Jest porozumienie na szczycie UE. Państwa członkowskie zdecydowały o przyjęciu 750 mld EUR na funduszu odbudowy. Środki z tej puli mają być uruchomione już w przyszłym roku, co oznacza, że tzw. dziura między perspektywami finansowymi zostanie uzupełniona o pieniądze z funduszu odbudowy.

W tej chwili nieznane są szczegóły dystrybucji i dokładne cele, na jakie pieniądze z funduszu trafią. Wiadomo natomiast, że 390 mld EUR będzie wtłaczane na rynki UE w formie grantów, 360 mld EUR w formie instrumentów zwrotnych (pożyczek).

Polska z funduszu odbudowy ma otrzymać ok. 159 mld EUR. To spora kwota. Pieniądze mają być wypłacane w 2021, 2022 i 2023 roku. To okres „przejściowy” między zakończeniem jednej perspektywy finansowej a uruchomieniem konkursów z kolejnej. Budżet nowej „siedmiolatki” UE opiewa na ponad 1 bln EUR.

Wśród niewiadomych wciąż pozostaje kwestia podejścia państw UE do przestrzegania zasady praworządności, w porozumieniu na szczycie UE zasadę powiązania przyznania środków z przestrzeganiem praworządności zapisano. Dla uznania, iż dane państwo nie realizuje standardów w tym obszarze, wystarczy większość głosów państw UE.