Granty na Eurogranty – 100% dofinansowania do aplikacji konkursowej

1 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabory wniosków w konkursie na dofinansowanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do ubiegania się o środki dużych projektów europejskich. Maksymalnie można otrzymać 280 060,00 zł.

Jak informuje PARP, „celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz inne programy UE zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme”.

Środki z PARP będzie można przeznaczyć na:

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której możliwe będzie przygotowanie projektu,
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności,
  • organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych,
  • przygotowanie wniosku / aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzenia pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu,
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu,

Nadmienić należy, że projekty realizowane bezpośrednio w UE (nie przez krajowych Operatorów) wymagają co najmniej dwujęzycznego opracowania, skompletowania silnej i kompetentnej kadry np. naukowo-badawczej, wykazania, iż projekt jest przyszłościowy, ma szansę na komercjalizację i spełni określone zapotrzebowania rynku lub grup społecznych.

Konkurs „Granty na Eurogranty” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają zamiar ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze projektodawcy lub koordynatora / partnera projektu lub członka konsorcjum ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Całkowity koszt projektu nie może przekroczyć 280 060,00 zł. Dofinansowanie na poziomie 100% tej kwoty.

Pamiętajmy, iż proces przygotowania się do ubiegania o duże wsparcie z poziomu centralnego UE wymaga absolutnie perfekcyjnego przygotowania, w pierwszej kolejności w zakresie dokumentacji aplikacyjnej.

Zapraszamy do współpracy