KE zatwierdziła kolejne pieniądze dla polskich firm

Blisko 1,4 mld zł zatwierdziła dla Polski Komisja Europejska. To pieniądze z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w ramach inicjatywy REACT-EU.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć:

  • ponad 1,2 mld zł na pożyczki płynnościowe,
  • ponad 110 mld zł na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach,
  • ponad 52 mln zł na wsparcie zarządzania i monitorowania realizacji działań przeciwdziałającym skutkom epidemii,