Tag: cyfryzacja

Bony na cyfryzację

85% dofinansowania do procesów cyfryzacyjnych w przedsiębiorstwach MŚP. Premiowane są przedsiębiorstwa, które ucierpiały na skutek obostrzeń związanych z Covid-19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie we wrześniu nabór w konkursie pn. Bony na cyfryzację. Informacja o konkursie została umieszczona w najnowszej aktualizacji harmonogramu naborów POIR. Ubiegający się o dofinansowanie przedsiębiorcy...
Read More

KE zatwierdziła kolejne pieniądze dla polskich firm

Blisko 1,4 mld zł zatwierdziła dla Polski Komisja Europejska. To pieniądze z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w ramach inicjatywy REACT-EU. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć: ponad 1,2 mld zł na pożyczki płynnościowe, ponad 110 mld zł na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach, ponad 52 mln zł...
Read More