Tag: MŚP

Bony na cyfryzację

85% dofinansowania do procesów cyfryzacyjnych w przedsiębiorstwach MŚP. Premiowane są przedsiębiorstwa, które ucierpiały na skutek obostrzeń związanych z Covid-19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie we wrześniu nabór w konkursie pn. Bony na cyfryzację. Informacja o konkursie została umieszczona w najnowszej aktualizacji harmonogramu naborów POIR. Ubiegający się o dofinansowanie przedsiębiorcy...
Read More

KE zatwierdziła kolejne pieniądze dla polskich firm

Blisko 1,4 mld zł zatwierdziła dla Polski Komisja Europejska. To pieniądze z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w ramach inicjatywy REACT-EU. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć: ponad 1,2 mld zł na pożyczki płynnościowe, ponad 110 mld zł na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach, ponad 52 mln zł...
Read More

Kredyt na innowacje technologiczne od BGK bardziej dostępny

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził zmiany w zakresie funkcjonowania kredytu na innowacje technologiczne. Zmiany to: 1. zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej powyżej 6 mln zł. Dotychczas nie można było uzyskać więcej; 2. istnieje możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa; 3. katalog wydatków kwalifikowanych został rozszerzony. Poziom dofinansowania: do 70% (uzależniony...
Read More