Tag: #rozwój

Granty na Eurogranty – 100% dofinansowania do aplikacji konkursowej

1 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabory wniosków w konkursie na dofinansowanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do ubiegania się o środki dużych projektów europejskich. Maksymalnie można otrzymać 280 060,00 zł. Jak informuje PARP, „celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z...
Read More

Wprowadzenie innowacji, zakup maszyn, budowa linii produkcyjnych

Do 17 lutego 2021 r. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez PARP pn. Badania na rynek. Można pozyskać wsparcie np. na urządzenia, maszyny, nowe technologie, nieruchomości (ograniczony zakres). W tym konkursie premiowane jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań będących np. wynikiem prac badawczych, prawem niematerialnym, wynalazkiem. Wśród kosztów kwalifikowanych konkurs...
Read More